Algemene info

Het kind staat voorop

Wij willen een bijdrage leveren aan de opvoeding van het kind, waarbij de opvoedingsmethoden van de ouders/verzorgers in acht worden genomen, alsmede het oudercontact als erg belangrijk en waardevol wordt beschouwd.

Visie

Het leren zorgen voor het voedsel uit de eigen tuin en het onderzoek naar al die kriebelbeestjes in het gras.

VE

Wij Werken met het VE Educatie programma “Uk en Puk”.

Downloads & Links

Alle handige links & Downloads op een rijtje

Landelijk register GGD

Wij geven u inzicht in het rapport van de GGD over La Vie

Visie

Een kind spreekt honderd talen

Het leren zorgen voor het voedsel uit de eigen tuin en het onderzoek naar al die kriebelbeestjes in het gras. Kinderen communiceren niet alleen talig maar op allerlei manieren, maar met de “honderd talen van een kind”. De pedagogisch medewerkers doen dan ook hun best de talen van de kinderen te verstaan. 

Met een warme mantel van geborgenheid om zich heen.

Elk mens heeft recht op een leven waarin hij of zij mag zijn wie hij is. Voor een kind is dit nog vele malen belangrijker, de reis van het opgroeien is de basis voor de rest van het leven. Bij La Vie krijgt elk kind een warme mantel van geborgenheid om zich heen. Door de uitgangspunten van de Gordon-methode ten harte te nemen, vinden wij dat we met elk kind in zijn/haar eigen unieke vorm kunnen meebewegen en tegelijkertijd toch de voorspelbaarheid en vastigheid kunnen geven om de veilige stabiele basis te creëren die wij wensen.

Visie

Kinderen communiceren op allerlei manieren

Vanaf het allereerste moment communiceren kinderen met de wereld. Bij La Vie omarmen we deze wereld en laten we de kinderen heel praktisch ervaren hoe we goed voor deze wereld moeten zorgen. Met de voeten in de aarde en nuchtere liefde voor de natuur. Het leren zorgen voor het voedsel uit de eigen tuin en het onderzoek naar al die kriebel beestjes in het gras. Kinderen communiceren niet alleen talig maar op allerlei manieren, maar met de “honderd talen van een kind”. De pedagogisch medewerkers doen dan ook hun best de talen van de kinderen te verstaan.

In de algehele communicatie hebben de medewerkers een sensitieve houding, waarbij ze wensen, gedachten en emoties van de kinderen expliciet benoemen. Hierdoor kunnen ze de gemoedstoestand van kinderen goed ‘lezen’ en hier adequaat op reageren. Bij baby’s en kleine kinderen ligt het accent op individuele gevoelens, bij oudere kinderen gaat het vaker om gedeelde gevoelens van verschillende kinderen in de groep. Kinderen willen ontwikkelen en nieuwe dingen leren. Het is onze taak om op te merken wat ze willen leren en dit mogelijk te maken. Dit kan zijn het bieden van de ruimte om om te rollen bij een baby, tot het samen met een BSO kind uitzoeken hoe een computer in elkaar zit.

Kinderen leren van wat Malaguzzi de drie pedagogen noemt

  • Andere kinderen, wij geven kinderen dan ook de ruimte om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Dit doen we door aan te moedigen, mogelijkheden te creëren en soms door een stapje terug te doen.

  • De pedagogisch medewerkers, de taak van de pedagogisch medewerker is het kind begeleiden in zijn ontwikkeling en het kind te volgen. Daarnaast zorgt zij voor een stimulerende ruimte met diverse (spel)materialen, waarin alle kinderen de ruimte hebben om te ontdekken, te ontwikkelen en hun creativiteit te uiten.

  • De omgeving, wij maken de omgeving zo stimulerend mogelijk door het maken van hoeken waar de kinderen kunnen spelen en het aanbieden van passend en uitdagend spelmateriaal. Daarnaast zorgen wij voor een gevoel van herkenning door knutselwerkjes en foto’s op ooghoogte van de kinderen te hangen.

Downloads & Links

Klachtenloket kinderopvang

Informatie, advies en bemiddeling voor ouders en organisaties

Geschillencommissie

Van indienen klacht naar dé oplossing

kinderopvang toeslag aanvragen

Vraag het aan binnen drie maanden na start opvang.

BOiNK

De belangenvereniging die ouders en oudercommissies vertegenwoordigt

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u geregistreerde kinderopvangvoorzieningen

Tarieven

Tarief 2023 KDV (kinderdagverblijf): 
Basisuurtarief afname 52 weken € 9,50

Tarief 2023 BSO (voor- en naschoolse opvang):
Basisuurtarief afname 52 weken € 8,30

Overige Tarieven: 
Afwijkende en flexibele opvang en extra uren op aanvraag o.b.v. beschikbaarheid en contractvorm.

Wij werken op de groepen met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma “Uk en Puk”.

In het kader van de kwaliteitseisen die ‘La Vie’ wenst te handhaven, werken wij op de groepen met het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma “Uk en Puk”.

Op de gehele locatie werken we via deze methode. Voor het op mogen vangen van doelgroep kinderen (kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, om tot een bepaalde ontwikkeling te komen) zijn voor zowel de 2-4 groep als de peuteropvang ingericht en uitgerust. Op de overige groep werken we wel met hetzelfde activiteiten aanbod, uiteraard afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin deze kinderen zich bevinden.

Voorschoolse educatie (VE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s.

Door extra begeleiding biedt La Vie de VE kinderen een basis van waaruit een goede start voor verdere ontwikkeling wordt geven. Om te zorgen dat een kind de juiste begeleiding krijgt, is er een minimale afname van 16 uur per week of 4 dagdelen op de peuteropvang.

Landelijk register/GGD

Om de kwaliteit te meten aan de wettelijke eisen geeft de gemeente opdracht aan de GGD om structureel een inspectie uit te voeren. Het rapport van deze inspectie is voor u, als ouder, zichtbaar

× Informatie nodig?